Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Stress

 

Stress och diabetes påverkar varandra

Stress är en reaktion på att vi upplever hot eller påfrestningar av olika slag. Det är kroppens sätt att förbereda sig på att kämpa eller fly. 

Vid stress aktiveras hjärnan och det autonoma nervsystemet genom att stresshormoner, främst adrenalin och kortisol, skickas ut i blodet, som då förses med extra mycket fett och socker. Man kan säga att kroppen får en energikick för att klara av påfrestningarna.

När vi upplever en situation som övermäktig sätter stressreaktionen fart. Ett exempel kan vara att få besked om att man har diabetes.
 
Stress i dag är ofta psykisk och psykosocialt relaterad och handlar oftast inte alls om att bokstavligen slåss eller fly. Den kan drabba oss utan att vi ens är medvetna om det och vara under lång tid. Det kan leda till att man hamnar i ett tillstånd av vanmakt, olust, vantrivsel och tristess. Kroppen påverkas av detta långvariga spänningstillstånd som på sikt kan leda till såväl fysiska som psykiska skador. Risken för till exempel hjärtinfarkt och depressioner ökar.

Hur man påverkas är individuellt och varierar också för en och samma person utifrån vår kondition och hur vi mår för tillfället.

Stressen minskar om man känner att man kan påverka sin situation. Kunskap om sig själv är ett nödvändigt redskap för att förstå och ta kommandot över exempelvis sin diabetes.

Stressens påverkan på blodsockret

Det finns inget entydigt belägg för hur blodsockret påverkas av stress. Summan av studier som genomförts i ämnet kan dock sammanfattas i följande punkter:

 • Stress kan ha direkt och omedelbar effekt på blodsockret, men på skilda sätt för olika personer och vid olika tillfällen. 
 • Har man inte tillräckligt med insulin stiger blodsockret vid påslag av stresshormoner.
 • Stress kan ha negativ effekt på egenvården, men på skilda sätt för olika personer vid olika tillfällen.
 • Blodsockernivån påverkas sannolikt mest när man känner sig låst i situationen eller inte har möjlighet att påverka orsaken till att man är stressad.

Ta reda på det här:

 • Hur påverkas ditt blodsockervärde i allmänhet vid stress, stiger eller sjunker det, är det opåverkat?
 • Kontrollera om, och i så fall hur, du ändrar dina mat- och motionsvanor när du är stressad. Kanske äter du för att lugna dig?
 • Varför är du stressad? Bena ut vilka faktorer som gör dig stressad, vilka du kan göra något åt och vilka du inte kan påverka. Om du kan skilja på det, kan du förändra det som är möjligt men undvika att lägga energi på det du inte kan göra något åt. 
 • Påverkas din sömn av stressen? Läs om sömn , ur Leva nr 7-07.

Konkreta råd för perioder när du är stressad

 • Kontrollera blodsockret lite oftare än vanligt men se det inte som ett misslyckande om det svänger mer än normalt.
 • Gör en lista på vad du bör äta under dagen med hänsyn till de aktiviteter du tänker ägna dig åt.
 • Försök komma på ett konkret sätt att minska stress t.ex. genom att ställa lägre krav på dig själv, delegera uppgifter, be om hjälp och att minska ner på onödiga och krävande aktiviteter för att på så sätt ge dig utrymme att ta det lugnt.
 • Fysisk aktivitet kan ofta minska stresskänslan och kroppens stressreaktion.
 • Prova avslappningsövningar till exempel yoga, meditation, mindfulness, djupandning (andas med magen, inte med bröstet), spikmatta, att lyssna på musik, att umgås med folk du mår bra av.
 • Planera verkligen in tid för motion och avslappning i din almanacka så att det blir av.
 • Undvik kaffe och te samt frukt under kvällen. Ta en kort promenad före sängdags och/eller ägna dig åt något som kan få dig att gå ner i varv. Undvik datorn, teven, uppslitande diskussioner och allt för spännande böcker strax före läggdags.
 • Diabetesföreningen har kurser i stresshantering "Sluta stressa".

Sammantaget kan sägas att en god egenvård, vad gäller bl.a. mat, motion och medicinering, är den viktigaste faktorn för att minska stressens påverkan på blodsockret vid diabetes.

Läs mer:

Om stress och diabetes på Diabetesportalen

Så kan du kan hantera stress i förhållande till din diabetes (ett material på engelska från ett läkemedelsföretag)

 

Uppdaterad 7 september
Publicerad 2 september 2009
 

Stress
kan leda till diabetes

Har man ärftligt anlag för att få diabetes antas stress kunna vara en utlösande faktor. Det gäller både fysisk och psykisk stress.

Psykisk stress i form av låg förmåga att påverka sitt arbete och en låg känsla av sammanhang i sitt liv har exempelvis visat sig öka risken flera gånger för typ 2-diabetes hos medelålders kvinnor (Emelie Agardh, 2005).

Sömnstörningar har också visat ge ökad risk för typ 2-diabetes genom att stresshormonerna adrenalin och kortisol stör sockeromsättningen.

Barn som utsatts för stark stress i moderlivet när mamman haft mycket svåra upplevelser under graviditeten, löper ökad risk att utveckla antikroppar som kan ge typ 1-diabetes.

Upprepade virusinfektioner i tidig ålder och traumatiska upplevelser före två års ålder och året före insjuknandet, är andra stressfaktorer som visat sig ha samband med typ 1-diabetes. 


Produced by Happiness © Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.