Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Amanda Pettersson

Amanda Pettersson

– "SSDF:s doktorand"

SSDF finansierade en doktorandtjänst vid Karolinska Institutet i fyra års tid med två miljoner kronor. Amanda Pettersson, molekylärbiolog, ursprungligen från Åbo, Finland, började sina doktorandstudier i september 2006 och doktorerade i juni 2011.

Hennes forskning har metabol inriktning och kan bidra till att förklara varför bara vissa feta personer utvecklar typ 2-diabetes. Forskningen bedrevs vid Institutionen för medicin vid Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.

Amanda har särskilt studerat en gen, twist1, som kan fungera som broms för inflammation av fettvävnaden. Genen är av någon anledning mer aktiv hos smala än feta människor.

Nu forskar Amanda på effekterna av träning på muskelceller, på Karolinska, Solna.

Läs mer om Amanda Petterssons forskning:

ur Leva med diabetes, nr 2/07 

ur Leva nr 4/10 läser du om hennes forskningsresultat

Amanda Petterssons egen populärvetenskapliga sammanställning popvet-avhandling.pdf

Läs abstractet till hennes avhandling inkl länkar
Studies on novel interactors in human adipose tissue

 
Publicerad 21 februari 2012
 

AnnonsAnnonsAnnonsGilla SSDF på Facebook!


Produced by Happiness © Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.