Lyssna på sidans text med ReadSpeaker
Leva med diabetes

nyheter

”Förbundet kräver dubbel betalning”

Svenska diabetesförbundet fakturerar avhoppade föreningar för medlemsavgifter som de redan anser sig ha betalat.
– Vi betalar inte en gång till, säger Patrik Sundström, ordförande i Tierps diabetesförening.

Det var i samband med att Blekinges och Tierps diabetesföreningar precis beslutat sig för att gå ur Diabetesförbundet, som de ifrågasatta fakturorna damp ned i brevlådan. Blekinge krävs på 93 000 kronor, Tierp på 14 600.
Förbundet påstår att medlemsavgifter och tidningsprenumerationer alltid efterskottsdebiteras. Det föreningarna betalade in i april 2009 skulle alltså ha avsett år 2008.

– Det är nys, säger Bengt Ettedahl, ordförande i Blekinge diabetesförening. Förutsättningen för vår närvaro som röstberättigade på riksstämman i oktober förra året var ju att vi betalat avgifterna för 2009.
I förbundsstyrelsens förslag nr 1 i handlingarna till riksstämman står det uttryckligen: ”Samtliga föreningar har nu betalt förbundsavgiften för 2009…” 
Föreningarna ska varje år betala in sin förbundsavgift senast sista april. Avgiften baseras på antalet medlemmar och prenumeranter sista december året innan.

Hotar med rättsligt efterspel

Blir det nödvändigt går förbundet vidare med rättsliga åtgärder, skriver förbundets ordförande Margareta Nilsson i förbundsstyrelsens interna informationsskrift FS-Kanylen.

Den 6 mars beslutade Blekingeföreningen på sitt ordinarie årsmöte om utträde ur förbundet. Samma beslut fattades vid föreningens extra årsmöte tidigare i år.
Det enda föreningen kommer att betala förbundet är därför avgiften för det första kvartalet 2010, säger Bengt Ettedahl.

Skälet att gå ur är, enligt Bengt Ettedahl, den totala bristen på demokrati och fungerande ledarskap. Att pengar i smyg gått till höjda arvoden istället för till forskning, har inte gjort saken bättre.
Skulle förbundet ”bli friskt” igen råder det ingen tvekan, menar han.

– Då går vi självklart med igen. Det bästa vi kan göra är att arbeta tillsammans för diabetikernas bästa.

Verksamheten påverkas inte

Verksamheten för människor med diabetes i respektive förening påverkas inte av utträdet, understryker båda ordförandena. Ekonomin förändras inte i första taget. Seminarier, föreläsningar, resor, vattengympa och kost och motionsläger står på programmet även framöver.

SUSANNA PAGELS

Ur Leva med Diabetes nummer 3 2010
Produced by Happiness © Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.