Lyssna på sidans text med ReadSpeaker
Leva med diabetes

artikel bild

Korkat att dricka för mycket

Alkohol påverkar alla människor, det vet vi. Det som är viktigt att känna till är mängdens och

tidens betydelse. Ett långvarigt alkoholintag i stora mängder

är inte bra för någon, det vet vi också. Men hur och varför alkohol påverkar oss är inte lika självklart att förstå. Så hur påverkar alkohol vår kropp? Vad kan i värsta fall hända? Reagerar kroppen olika beroende på om man har diabetes eller ej? Nils Adner är överläkare på Diabetescentrum, Södersjukhuset. Han förklarar alkoholens inverkan på kroppsvikten, blodfetterna, blodsockernivån och eventuella diabeteskomplikationer (framför allt hos högkonsumenter).

Fett på gott och ont

Alkohol är en energikälla och dricker du alkohol kontinuerligt får du ett extra tillskott av energi, dvs kalorier. Det innebär att du får svårare att gå ned i vikt. Hos typ-2 diabetiker kan vikten ofta vara ett av de stora problemen.

Förenklat kan man säga att kroppens blodfetter är uppdelade i HDL-kolesterolet (det goda), LDL-kolesterolet (det onda som skadar kärlen) och triglyceriderna. Den typ av fettstörningar som aktiveras och ökar vid alkohol är framför allt triglyceriderna - och ibland till mycket höga nivåer vilket man vet är skadligt. För höga nivåer av triglycerider är skadligt för bukspottkörteln och levern och kan ge upphov till hjärt- och kärlsjukdomar.

– Urspårad blodsockerbalans, övervikt och en hög och regelbunden alkoholkonsumtion, inte minst öl, kan leda till extremt höga nivåer av triglyceriderna, berättar Nils. Den här störningen har vi sett hos personer med typ-2 diabetes men de är sällsynta hos personer med typ-1 diabetes.

Det finns positiva effekter av alkohol också. Vid måttlig konsumtion förstås! Hos de flesta personerna blir det inga negativa effekter på blodfetterna. Tvärtom ökar det goda HDL-kolesterolet som skyddar hjärta och kärl. Det handlar naturligtvis om mängden, individuell känslighet för alkohol och på vilket sätt man dricker alkohol. Så vad är en måttlig alkoholkonsumtion? Ett glas vin, en öl eller en liten mängd starksprit per dag, har man bedömt som en måttlig konsumtion.

– Studier visar att alkohol helt klart, i måttlig dos, har en positiv effekt på hjärta och kärl och förebygger hjärtsjukdom vid typ-2 diabetes, säger Nils.

Blodsocker,

diabetes och alkohol

Alkohol har en blodsockersänkande effekt. Hos en person med diabetes har kroppen svårt att försvara sig mot lågt blodsocker. För så länge levern förbränner alkohol så prioriterar den det framför att nybilda socker. Då blir levern sämre på att släppa ut socker till blodbanan och blodsockernivån riskerar att bli för låg. Om man har druckit mycket alkohol ligger den effekten kvar, speciellt under natten och ibland under morgonen eftersom levern har koncentrerat sig på förbränning av alkohol under flera timmar. Detta ska man vara observant på.

Av för stor mängd alkohol kan personer med typ-1 diabetes och vissa tablettbehandlade diabetiker få så lågt blodsocker att de får insulinkänning. Svettningar, darrningar, yrsel, aggressivitet är vanliga symptom. Vet inte omgivningen om orsaken kan symptomen missförstås. Personen tolkas som "endast" berusad vilket i och för sig kan vara riktigt men det kan få olyckliga följder. En allvarlig insulinkänning, som inte hävs kan leda till insulinkoma. Långvariga komatillstånd kan i värsta fall ge hjärnskador.

– Att se till att man inte sjunker för lågt i blodsocker får människor lära sig att hantera. Vi ser patienter som kommer in akut med allvarliga insulinkänningar och ibland komatillstånd, efter att ha druckit för mycket alkohol. Det är inte alldeles ovanligt, säger Nils. För mycket alkohol och fysiskt arbete/träning är de vanligare orsakerna till att människor får svåra insulinkänningar under natten.

Nils tycker inte att personer med diabetes behöver några speciella råd om alkohol. Att ha en måttlig alkoholkonsumtion är ett råd som gäller för alla människor.

– Däremot måste personer som har diabetes lära sig att styra sitt blodsocker i olika situationer, menar han. De ska bestämma och ta makten över sin diabetes och inte tvärtom - och det är ju inte så lätt. Naturligtvis innebär det att man måste skaffa sig kunskap om hur man reagerar i olika situationer och har man kunskapen då kan man ju också ganska bra förebygga sådana här problem. Det är inte så att diabetiker behöver leva ett skyddat liv men de behöver lära sig att förebygga ett för lågt blodsocker. Att bli så berusad att man helt tappar kontrollen över sig själv är olyckligt vare sig man har diabetes eller inte. Och det är klart att man avråder alla människor från att hamna i den situationen. Men för en diabetiker finns det extra starka skäl till att ha kontroll.

Förebygg lågt blodsocker

Kroppen har olika igenkänningssignaler vid för lågt blodsocker. Människor har också olika sätt att känna igen signalerna och hos vissa personer kan de vara ganska otydliga. Alkohol kan leda till att symptomen vid insulinkänning blir otydligare.

Vad ska man då göra för att förebygga ett för lågt blodsocker?

– Var medveten om det här problemet, särskilt om du ligger pressad i ditt blodsocker. Du måste vara beredd att sänka din insulindos - och framför allt, ät något innan du går och lägger dig, uppmanar Nils. Det är jätteviktigt. Det ska sitta som en inbyggd reflex.

Vin och starksprit i sig påverkar inte blodsockret. Det är en så pass liten mängd socker det handlar om. Däremot är kalorimängden stor i starksprit. Öl, som innehåller lite mer kolhydrater (socker) ger högt blodsocker om man dricker stora mängder, dvs två till tre liter öl. Sedan innehåller olika typer av likörer naturligtvis mycket socker.

Typ-1 diabetiker är alltså känsligare för den blodsockersänkande effekten som alkohol har än de som har typ-2 diabetes, men i princip är effekten samma. Många typ-2 diabetiker är överviktiga, de är inte lika pressade i sitt blodsocker och därför mindre benägna att gå ned i lågt blodsocker.

Högkonsumtion och alkoholism

Många människor uppfattas inte som alkoholister, varken av sig själva eller av samhället.

– Det är en smygande övergång till beroendet och var den gränsen går tror jag många människor inte riktigt vet, säger Nils. De förtränger att de har gått över gränsen genom en ökad konsumtion.

En annan aspekt på alkoholens följder är att de som dricker mycket alkohol regelbundet, eller är alkoholist, ibland får en blodsockerhöjande effekt.

– Studier och vår erfarenhet har visat detta. Troligen handlar det om att man får stresseffekter som orsakar det här, men man vet inte riktigt orsaken. Den som konsumerar mycket alkohol löper risk att få skador i bukspottkörteln som leder till en bukspottkörtelinflammation. Inflammationen eller ärrbildningen av en sådan skada orsakar insulinbrist, förklarar Nils. Det är inte alldeles ovanligt. Man behöver inte vara alkoholiserad utan det kan räcka med att vara högkonsument under lång tid.

Nils ger ett exempel och berättar om ungdomar som har åkt på en utlandsresa i två veckor och festat rejält, som därefter fått en livshotande bukspottkörtelinflammation. Överlever de den så får de, antingen direkt eller senare, diabetes, eftersom bukspottkörteln inte kan producera insulin efter skadan. Leverskador inträffar också. Det här är inget vanligt men det inträffar. Man ska komma ihåg att det då handlar om mycket hög alkoholkonsumtion.

Nervskador kan vara en komplikation till både diabetes och alkoholism. Har man en kombination av hög konsumtion av alkohol och diabetes är man mer utsatt för att få nervskador.

– Det krävs en långvarig och mycket hög konsumtion för att detta skulle kunna inträffa. Det är dock väl känt att alkoholister får liknande nervskador som personer med diabetes kan få, berättar Nils.

MARIA SJöSTRöM

Ur Leva med Diabetes nummer 5 2002

Lär dig att lita på ditt omdöme

Man behöver inte sluta dricka alkohol bara för att man har diabetes. En människa med diabetes får flera ”rättesnören” att ta hänsyn till och lära sig leva med, exempelvis hur insulinbehovet påverkas av vad man äter, om man är fysiskt aktiv eller inte och så vidare.

Alkohol är en liten tårtbit bland alla de här faktorerna, som ingår i människors livsföring och som ingen kan sätta upp förbud för.

– Särskilt inte när studier visat att det långsiktigt inte har några negativa effekter om man har en måttlig konsumtion, säger Nils. Däremot är det viktigt att förstå samspelet mellan socker, alkohol och insulin. Det är inte alltid lätt men många människor klarar det bra.


Produced by Happiness © Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.