Lyssna på sidans text med ReadSpeaker
Leva med diabetes

artikel bild

Fotograf: John Conroy

Blodtryck och diabetes Hur lågt är lågt nog?

Om du vistas i ett rum med tio vuxna, har några troligen högt blodtryck. Har du diabetes, är risken stor att du tillhör skaran. Människor med diabetes löper dubbelt så stor risk som andra att få högt blodtryck (hypertoni). Ungefär hälften av alla diabetiker har högt blodtryck.

Om man har både diabetes och högt blodtryck är risken för hjärtkärlsjukdom nästan fyrdubblad, jämfört med icke-diabetiker med normalt blodtryck.

Kombinationen högt blodtryck och diabetes ökar också risken för kärlförändringar i ögonen (retinopati) och förändringar i njurarna (nefropati).

De flesta människor med diabetes dör i någon form av hjärtkärlsjukdom. Hjärtinfarkt är relativt vanligt hos diabetiker och får ofta svårare konsekvenser än hos andra.

Högt blodtryck och åderförkalkning (ateroskleros) går hand i hand. Pulsådrornas innersta hinna blir förstörd av ärr, fettinlagring och förkalkning. Kärlen blir trängre, vilket påverkar blodtrycket och hjärtat. Till slut kan ett blodkärl bli helt blockerat. Vävnaden nås inte av syre och dör. Om detta händer i hjärtat kan det leda till hjärtinfarkt.

Slutsatsen: ta reda på om du har högt blodtryck. Om svaret är ja, gör någonting åt det så snabbt som möjligt. Om blodtrycket är normalt, fundera ändå på hur du kan förbättra dina vanor för att slippa problem på sikt.

Bra blodtryck är bäst

Ett blodtryck på 130/80 mm Hg eller lägre är bra. (Se faktarutan "När är blodtrycket för högt?") Men när är blodtrycket för högt?

Tidigare sade sjukvårdspersonalen att gränsen gick vid 140/90 mm Hg, men Socialstyrelsen anser nu att blodtrycket hos diabetiker bör vara högst 140/85 mm Hg. I usa rekommenderar diabetesförbundet ett blodtryck under 130/85. Och ny forskning visar att det är bättre om blodtrycket är ännu lägre.

Om man har diabetes är risken att drabbas av hjärtinfarkt avsevärt lägre om det undre blodtrycket hålls på 80 mm Hg i stället för 90 mm Hg. Det visar en stor studie om optimal behandling av högt blodtryck, hot-studien.

Hur lågt är möjligt?

Går det verkligen att hålla det undre blodtrycket på 80 mm Hg? Majoriteten av människorna som försökte med det inom ramarna för hot-studien lyckades, men det behövdes ofta en kombination av blodtryckssänkande läkemedel.

hot-studien genomfördes från 1993 till 1998. 18 000 män och kvinnor mellan 50 och 80 år från 26 länder ingick i studien.

Drygt 1 500 hade diabetes. När de gick med i studien var det undre trycket på mellan 100 och 115. De delades in i tre grupper med tre olika mål – att sänka blodtrycket till 90, 85 eller 80. Under undersökningens gång var det betydligt färre av människorna i gruppen med det lägsta blodtrycket som fick hjärtinfarkt.

Källor:

Nationella riktlinjer för vård och behandling vid diabetes mellitus,

version för hälso- och sjukvårdspersonal, Socialstyrelsen, 1999.

Kardiovaskulära och renala komplikationer vid diabetes – en vägledning för behandling, av Stig Attvall, Staffan Björck och Peter Nilsson, 1999.

"Blood Pressure Limbo – How Low Should You Go?", artikel av Stacey

Wages i Diabetes Forecast,

februari 1999.

"Blood Pressure – You Are In Control", artikel av Julia Washam m fl i Diabetes Forecast, maj 1998.

JANET SUSLICK

Ur Leva med Diabetes nummer 1 2000

När är blodtrycket för högt?

Blodtrycket är det cirkulerande blodets tryck mot kärlväggarna. Det mäts med två siffror, till exempel 120/70 mm Hg (120 genom 70 millimeter kvicksilver).

Det övre trycket (systoliskt blodtryck) är blodtrycket direkt efter hjärtats sammandragning (i detta fall 120).

Det undre trycket (diastoliskt blodtryck) är blodtrycket direkt efter hjärtats utvidgning (i detta fall 70).

Socialstyrelsen rekommenderar att blodtrycket hos diabetiker mäts minst två gånger per år. Om det övre trycket överstiger 140 och/eller det undre trycket överstiger 85 ska behandling med läkemedel övervägas.

I framtiden sänks kanske rekommendationerna, eftersom en del forskning visar att lägre blodtryck minskar riskerna för hjärtkärlsjukdomar ännu mer.

USA:s diabetesförbund (The American Diabetes Association) rekommenderar att vuxna diabetiker håller blodtrycket under 130/85.

Vid njurpåverkan, som upptäcks om man har äggvita i urinen (mikroalbuminuri), bör behandling övervägas även vid helt normalt blodtryck. Behandlingsmålet är då att hålla ett normalt blodtryck (130/80 mm Hg eller lägre) även i framtiden.


Produced by Happiness © Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.