Lyssna på sidans text med ReadSpeaker
Leva med diabetes

Barn får i sig för mycket sötningsmedel

Dricker du mycket sockerfri saft? Vräker du på med strösötningsmedel? Då kan du få i dig för mycket, visar en unik enkätundersökning som nästan tusen medlemmar i Storstockholms Diabetesförening har deltagit i. Det är framförallt barn med diabetes som får i sig för mycket sötningsmedel. Barn är små och tycker ofta om söta saker. De som dricker mycket sockerfri saft och äter mat sötad med mycket konstgjorda sötningsmedel överskrider de mängder sötningsmedel som Livsmedelsverket rekommenderar, visar studien.

Även en mindre grupp kvinnor får i sig större mängder sötningsmedel än vad som rekommenderas.

De som dricker mycket läsk och saft får ett för stort intag av sötningsmedlen aspartam och acesulfam-K, speciellt om saften inte späds enligt rekommendationerna på förpackningen.

Men den största faran är sötningsmedlet cyklamat i saft och sötningsmedel som man doserar själv, anser Nils-Gunnar Ilbäck på Livsmedelsverket. Han är giftforskare och har ansvarat för studien.

Aspartam och acesulfam-K omsätts fort från kroppen, vilket innebär att risken för negativa effekter är mycket liten. Däremot kan effekterna av cyklamat vara allvarligare, anser Nils-Gunnar Ilbäck.

Cyklamat är inte lika söt som de andra konstgjorda sötningsmedlen i undersökningen: sackarin, aspartam och acesulfam-K. Det innebär att man lättare kan överskrida det acceptabla dagliga intaget (adi-värdet) som Livsmedelsverket rekommenderar.

– Det är lätt hänt att det blir mycket när barn strö på sötningsmedel själva eller dricker hemmagjord saft sötad med cyklamat, säger Nils-Gunnar Ilbäck.

– De som konsumerar mycket sötningsmedel bör försöka begränsa det. Framförallt bör man vara måttlig med sötningsmedel som innehåller cyklamat, anser han.

Effekterna okända

Hur farligt är det om man får i sig för mycket cyklamat och vilka effekter kan det ha? Det kan inte Nils-Gunnar Ilbäck svara på. Han känner inte till något fall där någon blivit skadad av sötningsmedel.

– Men vi vet inte att ingen har blivit skadad, säger han.

– adi-värdet baseras på djurstudier. Det finns en mycket stor säkerhetsmarginal, men hos råttor som fått minst 100 gånger adi har man sett testikelförändringar och viktminskning, säger han.

För ungefär ett år sedan skickades Livsmedelsverkets enkät ut till drygt 1100 medlemmar i Storstockholms Diabetesförening. 71 procent svarade på enkäten. Frågorna handlade om hur mycket och hur ofta diabetiker konsumerade ett antal livsmedel som innehåller sötningsmedel.

Undersökningen unik

De yngsta barnen, de mellan tre och fem år, hade i förhållande till sin vikt den högsta konsumtionen av alla sötningsmedel.

Undersökningen är unik. Det är första gången någon har försökt ta reda på hur mycket sötningsmedel storkonsumenter får i sig.

– Cyklamat har tidigare varit förbjudet i Sverige och är inte så vanligt här än. Däremot finns det i väldigt mycket livsmedel i övriga Europa, där det funnits länge. Nu har vi argument för varför cyklamat ska begränsas, säger Nils-Gunnar Ilbäck.

Frågor och svar om

diabetes och sötningsmedel

Barn som har diabetes riskerar att få i sig

för mycket sötningsmedel. Det framkommer av en studie som Livsmedelsverket gjort på uppdrag av regeringen.

Vilka är Livsmedelsverkets rekommendationer till diabetiker?

Studien visar att vissa diabetiker, barn och en mindre grupp kvinnor får i sig för mycket cyklamat i förhållande till det acceptabla dagliga intaget, adi. Problemet gäller framför allt personer som själva sötar sin sylt, saft, fil, kaffe, flingor med mera. Dessa bör försöka begränsa användningen av sötningsmedel som innehåller cyklamat.

Hur mycket sötningsmedel kan barn och vuxna äta utan risk?

Livsmedelsverket gör nu beräkningar för att kunna ge rekommendationer om hur mycket bordssötningsmedel man kan konsumera utan risk.

Vad är det för risk med att äta för mycket cyklamat?

Att överskrida adi är inte önskvärt, men det är svårt att säga exakt hur stor risken är för negativa effekter. Efter studier på djur misstänker man att mycket höga doser av cyklamat kan påverka reproduktionsförmågan.

Hur vet jag att ett livsmedel innehåller sötningsmedel?

Det ska framgå av märkningen på förpackningen. Alla sötningsmedel som ingår i ett livsmedel ska stå i ingrediensförteckningen. Om ett bordsötningsmedel är baserat på cyklamat ska beteckningen innehålla uttrycket "cyklamatbaserat bordsötningsmedel".

Hur är det med andra sötningsmedel, till exempel aspartam?

Livsmedelsverkets studie visar att diabetikernas intag av acesulfam-K, aspartam och sackarin i de flesta fall ligger inom det acceptabla dagliga intaget. Vissa personer konsumerar dock för mycket.

Vad gäller för läsk och saft?

När det gäller läsk och färdigblandad saft får diabetiker vid normal konsumtion inte i sig för mycket sötningsmedel. Vid väldigt hög konsumtion, till exempel varma sommardagar, kan vissa diabetiker få i sig för mycket acesulfam-K och aspartam. Det gäller framför allt konsumenter som själva blandar till saft från koncentrat och inte spär i enlighet med rekommendationerna på förpackningen. Med tanke på hur dessa ämnen omsätts i kroppen är risken för skadliga effekter ändå liten.

Vad gör Livsmedelsverket för att hjälpa konsumenter som riskerar att få i sig för mycket cyklamat?

Livsmedelsverket arbetar inom EU för att bordssötningsmedel ska märkas med doseringsanvisningar. Livsmedelsverket kommer också att gå ut med riktad information till diabetiker, dietister och barnhälsovård.

Källa: Livsmedelsverket

Fotnot: För mer information se Livsmedelverkets webbplats (www.slv.se).

JANET SUSLICK

Ur Leva med Diabetes nummer 1 2000
Produced by Happiness © Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.