Lyssna på sidans text med ReadSpeaker
Leva med diabetes

Föreningsnytt

 

Varmt välkommen till

Storstockholms Diabetesförenings
årsmöte 2012

Datum:  Onsdag 23 maj
Tid : Klockan 18.00
Adress: HSO, S:t Göransgatan 82 A ”ÅttitvåAn”
Anmälan: görs senast måndag 14 maj ,
e-post anmalan@ssdf.nu eller telefon 08-654 59 47

Föreningen bjuder på smörgås, kaffe och te.

Årsmöteshandlingar skickas till alla anmälda.
Övriga som önskar handlingarna kan beställa dem, se kontaktuppgifter ovan.

Årsredovisningen finns även att läsa här, från och med 23 april.


Dagordning SSDF Årsmöte 

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Justering av röstläng
 •  3. Mötets behöriga utlysande
 • 4. Dagordningens godkännande
 • 5. Val av årsmötesfunktionärer
    a. Ordförande
    b. Sekreterare
    c. Två protokollsjusterare
    d. Två rösträknare
 • 6.  Årsredovisning
 •  7. Revisorernas berättelse
 • 8. Beslut om ansvarsfrihet
 • 9. Motioner
 • 10. Redogörelse för beräknade intäkter och kostnader år 2011
 • 11. Förslag till ersättning för styrelse och förtroendevald revisor
 • 12. Medlemsavgift år 2011
 • 13. Val
  a) Ordförande, med en mandatperiod av 3 år
  b) 2 st styrelseledamöter, ordinarie, med en mandatperiod av 3 år
  c) 2 st styrelseledamöter, ordinarie, med en mandatperiod av 1 år
  d) 1 st ersättare med en mandatperiod av 2 år och 1 st ersättare med en mandatperiod av 1 år.
  e) 1 st förtroendevald revisor, ordinarie, med en mandatperiod av 3 år
  f) 1 st förtroendevald revisor, ersättare, med en mandatperiod av 3 år
  g)  1 st auktoriserad revisor med en mandatperiod av 1 år
  h) 3 st valberednings- och arvoderingsledamöter med en mandatperiod av 1 år.
 •  14. Årsmötets avslutning.

Valberedningen efterlyser engagerade föräldrar till styrelsen

Är du intresserad av att ta över stafettpinnen eller vet du någon annan förälder som vill göra en skillnad för barn med typ 1-diabetes i Stockholms län?

Vi efterlyser förslag på bra personer till SSDF:s styrelse. Det vi framför allt behöver är föräldrar till barn med diabetes. Två föräldrarepresentanter avgår nämligen i år, efter många års engagemang.

Vi behöver ytterligare ett par andra nya ledamöter, gärna med typ 1- eller typ 2-diabetes. Några som skulle kunna tillföra föreningen kompentens, kontaktnät, energi och lust.

Var inte blyga, hör av er till mig, senast 20 april.
Mejla mig kurtsjlndr@gmail.com eller ring 08-778 56 75.

Föredrar du vanligt brev, ställ det till ”Valberedningen ” och skicka det till
Storstockholms Diabetesförening, Torsgatan 8, 111 23 Stockholm.

Kurt Sjölander , sammankallande i valberedningen


 

Ur Leva med Diabetes nummer 3 2012
Produced by Happiness © Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.