Lyssna på sidans text med ReadSpeaker
Leva med diabetes

artikel bild

Inger Kjeldsen.

Nya tabletter gör livet friare

Livet har blivit lite friare för Inger Kjeldsen. Sedan i höstas tar hon nya snabbverkande tabletter för människor med diabetes typ 2 Det lönar sig alltid att ha blodsockret under kontroll. Bra mat och fysisk aktivitet är det bästa sättet att hålla diabetes typ 2 i schack, och för många räcker det. Men om blodsockervärdena är för höga kan diabetestabletter vara en lösning. Tabletterna innehåller inte insulin. Istället påverkar de betacellerna i bukspottkörteln så att de producerar mer av det egna insulinet.

Diabetestabletter har funnits länge. Samlingsnamnet sulfonureider omfattar flera sorter tabletter (exempelvis Daonil, Mindiab, Euglucon och Amaryl). De fungerar bra för många, särskilt om man har regelbundna matvanor. Man tar en tablett en halvtimme innan man äter, och den fortsätter verka ungefär sex timmar efter måltiden.

Sedan i höstas finns även snabbverkande tabletter i Sverige. Novonorm, en helt ny typ av tablett som tillverkas av läkemedelföretaget Novo Nordisk, säljs på apoteken sedan november förra året. Flera liknande preparat är på väg.

Slutade med morgonspruta

Inger Kjeldsen fick veta att hon hade diabetes typ 2 för 20 år sedan. Båda hennes föräldrar var också typ 2-diabetiker.

Länge var det bra mat och fysisk aktivitet som gällde. Efterhand tog hon diabetestabletter i kombination med Glucophage, ett preparat som hindrar sockerutsläpp från levern och ökar cellernas känslighet för insulin. Men den behandlingen fungerade inte för henne.

– Jag tålde inte tabletterna, utan fick diarré. Så jag fick börja med insulinsprutor morgon och kväll, berättar hon.

I november förra året skrev Inger Kjeldsens läkare ut Novonorm.

– Jag var tydligen med och prövade från början, konstaterar hon.

Inger Kjeldsen är nöjd med de nya tabletterna. Hon har kunnat sluta med morgoninsulinet, men tar fortfarande en liten kvällsspruta.

– Jag har inga biverkningar nu och lika bra blodsockervärden som när jag tog insulin två gånger om dagen.

Stressar inte betacellerna

De nya tabletterna ger större flexibilitet än de gamla beprövade sulfonureiderna. Tabletten tas högst en halv timme innan man äter och den verkar i omkring fyra timmar.

Det finns risk att få en känning (hypoglykemi) om man äter för lite när man har tagit tabletten, precis som med de gamla tabletterna. Men risken är mindre eftersom de nya tabletterna påverkar kroppen under kortare tid. Novonorm börjar verka efter tio till 15 minuter och är som effektivast efter en timme. Efter två timmar har den bara halva effekten kvar, och efter tre timmar har den nästan helt försvunnit ur kroppen.

– Novonorms styrka är att den efterliknar det naturliga beteendet hos en frisk person. Den ökar insulinproduktionen bara när det behövs. Den stressar inte på betacellerna i onöden, som sulfonureiderna kan göra, säger Rolf

Danielsson, produktspecialist på Novo Nordisk.

Alltid till måltid

Novonorm tas alltid i samband med en måltid. Hoppar man över en måltid, hoppar man också över tabletten. Äter man senare än man brukar, tar man tabletten då istället.

– De nya tabletterna är bekvämare än de gamla, tycker Inger Kjeldsen.

– Om jag var kaffetörstig direkt på morgonen var det inte bara att ta. Med de gamla tabletterna fick jag ta tabletten först och vänta en halvtimme, trekvart. Nu kan jag ta tabletten precis till maten, berättar hon. Det är också en fördel när man är bortbjuden.

– Förr var det ibland svårt att veta när det var en halvtimme kvar till maten. Nu kan jag ta tabletten när vi börjar sätta oss till bords, säger hon.

Enligt Rolf Danielsson passar

Novonorm de flesta typ 2-diabetiker som behöver börja med tabletter. Både de som har haft bra kontroll på blodsockret med hjälp av mat och motion, men som inte längre klarar det, och de som inte förmår äta bra och röra på sig regelbundet. En viss övervikt är inget hinder, men de nya tabletterna passar inte för mycket tjocka diabetiker.

– Novonorm är också ett alternativ för människor som i dag tar sulfonureider men som inte är nöjda med dem. Till exempel om de har oregelbundna matvanor och får känningar om det går för lång tid mellan måltiderna, säger Rolf Danielsson.

Risk för biverkningar

Har man alltför höga blodsockervärden (till exempel ett HbA1c på mer än åtta) kan det vara för sent att klara sig enbart med hjälp av tabletter. Då behövs antagligen insulin till natten, men man kanske fortsätter med tabletter till måltiderna. Det kallas kombinationsbehandling.

Novonorm kan ge samma biverkningar som sulfonureiderna, till exempel synstörningar, buksmärtor, illamående, diarré och allergi. Risken att få känningar ökar i samband med alkohol och vissa blodtrycksmedel.

En nackdel med de nya diabetestabletterna är att de är dyrare än de gamla, men det drabbar inte individen annat än som skattebetalare.

JANET SUSLICK

Ur Leva med Diabetes nummer 3 1999

”Insulin blir man yngre och piggare av”

Har du fått ”en släng av socker?” Ta sjukdomen på allvar. Finn dig inte i att blodsockret oftast är lite för högt.

Att äta rätt, röra på sig mycket och trivas med livet är det bästa sättet att må bra med diabetes typ 2 – om det fungerar för dig och om det räcker till att hålla blodsockret på en lagom nivå.

Övervikt är ett stort problem för många äldre diabetiker. Det är svårt att få bort överflödiga kilon trots de bästa av intentionerna, och det är inte alla som känner sig tillräckligt motiverade att gå ned överhuvudtaget.

Lyckas man inte med mat och motion är nästa steg oftast att prova blodsockersänkande tabletter. Men om inte heller det är tillräckligt kan insulinbehandling vara en bra lösning även för många äldre med diabetes typ 2. Det anser

Jonas Tovi, distriktsläkare på Hornstulls vårdcentral på Söder i Stockholm. Han har skrivit en doktorsavhandling om insulinbehandling av äldre typ 2-diabetiker.

– Många äldre känner sig yngre och piggare av insulin, säger Jonas Tovi.


Produced by Happiness © Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.