Lyssna på sidans text med ReadSpeaker
Leva med diabetes

artikel bild

Jacob Grünler - jubileumsstipendiat. Fotograf: Jyrki Siikanen

JUBILEUMSSTIPENDIET - Han vill bromsa åderförkalkning

Jacob Grünler får Storstockholms Diabetesförenings jubileumsstipendium för sin viktiga forskning om hjärtkärlsjukdom. Han ska undersöka om antioxidanten Q10 kan stoppa åderförkalkning hos personer med diabetes.

HAN INGÅR i diabetesläkaren professor Kerstin Brismars forskningsgrupp som koncentrerar sig på Q10, i forskarvärlden kallad Coenzym Q.

Q10 är en antioxidant. Antioxidanter är kroppens skydd mot oxidativ stress som uppstår vid överskott av fria radikaler. Oxidativ stress åldrar och bryter ned kroppen, kroppen "rostar".

Diabetiker utsätts för mer oxidativ stress än andra, bland annat på grund av högt blodsocker, se även Leva nr 7/06. Det leder till diabeteskomplikationer exempelvis arterioskleros, åderförkalkning, där inflammatoriska förändringar i ådrorna anses spela en viktig roll. Hjärtkärlsjukdom är en vanlig och allvarlig komplikation vid diabetes.

Q10 är starkt antiinflammatorisk. Försök på friska människor tyder på att tillförsel av Q10 kan minska risken för hjärtkärlsjukdom. Nu ska Jacob Grünlers forskningsgrupp testa effekten på människor med diabetes.

– Eftersom diabetiker har högre oxidativ stress och inflammationsrisk kan vinsterna med Q10 komma att bli större för dem, säger Jacob Grünler.

I den kommande studien ingår tre grupper med 40 försökspersoner i varje. I en grupp har personerna typ 1-diabetes, i en typ 2 och i en ingen diabetes. Personerna får 200 mg Q10 i kapsel med olja dagligen under tio veckor. Deras värden mäts i början, i slutet och mitt i.

På så sätt hoppas forskarna få klarhet i om Q10 kan minska de faktorer som gör att monocyterna, ett slags vita blodkroppar, sätter sig fast på kärlväggarna och orsakar åderförkalkning.

Nya behandlingsmetoder

På sikt kan Jacob Grünlers forskning ge nya behandlingsmetoder för att minska risken för hjärtkärlkomplikationer vid diabetes samt ökad kunskap om mekanismerna bakom sjukdomsprocessen, skriver SSDF i sin motivering.

Jacob Grünler är biokemist och doktorerade 2001 på ämnet lipider. Han kommer från Ludvika, har fru och två barn. Han är knuten till Rolf Lufts centrum vid Karolinska universitetssjukhuset.

Stipendiepengarna, 75 000 kronor, kommer han bland annat att använda till en konferensresa och till att köpa in cellodlingsmedium och material för att rena vita blodkroppar.

– Jag har inte hunnit fundera på vad jag ska göra mer, men allt man gör kostar, säger han när han nyss fått veta att han får stipendiet.

Jubileumsstipendiet var riktat till en forskare som redan har doktorerat, till skillnad mot SSDF:s årliga stipendium som delas ut till en doktorand.

Jacob Grünler tar emot stipendiet vid föreningens 60-årsfest 14 april.

SUSANNA PAGELS

Ur Leva med Diabetes nummer 3 2007

Stipendium till forskning på typ 1-hjärtan

JUNMEI MIAO heter doktoranden som får Storstockholms Diabetesförenings årliga forskningsstipendium 2007.

Hon forskar bland annat på risken för hjärtkärlsjukdom hos patienter med typ 1-diabetes och deras släktingar.

Hon visar att risken för hjärtinfarkt hos typ 1-diabetiker har minskat signifikant under de senaste 20 åren samt att nära släktingar till personer med typ 1-diabetes också löper ökad risk för hjärtinfarkt.

Junmei Miaos forskning kommer i framtiden att ha stor betydelse för förebyggande behandling av sena komplikationer vid typ 1-diabetes, skriver SSDF i sin motivering.

Forskningsstipendiet delas årligen ut till en doktorand vid Diabetes Center Karolinska. I nästa nummer av Leva berättar vi mer om Junmei Miaos forskning.


Produced by Happiness © Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.