Lyssna på sidans text med ReadSpeaker
Leva med diabetes

Årets stipendiat

"Mindre stress
och mer kaffe
minskar diabetesrisken"

Genom sitt intresse för utvecklingen av diabetes typ-2 i Vietnam hamnade sjuksköterskan Emilie Agardh på Karolinska universitetssjukhuset. Där fick forskarkarriären en skjuts. Emilie Agardh är den första doktorand som fått ta emot Diabetesföreningens årliga stipendium på 75 000 kronor, se föregående nummer. Det nyinstiftade stipendiets syfte är att stimulera unga forskare att intressera sig för diabetesforskning.

Efter sin sjuksköterskeexamen 1997 jobbade Emilie Agardh ett halvår. Sedan tog lusten att studera vidare över. En magisterexamen i folkhälsovetenskap hägrade. För att kombinera studier och resa valde hon att skriva sin uppsats om hur urbaniseringen i Vietnam påverkade förekomsten av diabetes typ-2.

– Man ser att diabetes typ-2 ökar i många långinkomstländer när människorna börjar flytta in till städerna och ändrar livsstil. De får mer stillasittande yrken och äter fetare mat än på landsbygden, berättar Emilie.

Hittade samband

Genom uppsatsarbetet fick hon kontakt med Diabetespreventiva enheten på Karolinska universitetssjukhuset och professor Claes-Göran Östenson, som bland annat forskar på riskerna för diabetes typ-2 hos medelålders svenskar. Hon började doktorera och han blev hennes handledare.

Tillsammans med honom och andra medarbetare, har hon i år och förra året publicerat tre vetenskapliga arbeten i välkända internationella tidskrifter. Det händer inte alla doktorander. Artiklarna ingår i doktorsavhandlingen som hon planerar att bli klar med i december eller januari. Grunden för hennes forskning är ett stort material på drygt 8 000 kvinnor och män i 35–55-årsåldern i fem Stockholmskommuner.

Hennes första arbete blev ett av de första att peka på sambandet mellan diabetes typ-2 och psykosocial stress. Det visade att arbetsstress i form av låg förmåga att påverka sitt arbete och en låg känsla av sammanhang i tillvaron flerfaldigt ökade risken att få diabetes, särskilt hos kvinnor. Däremot spelade stress i form av höga krav i arbetet mindre roll.

Stress ökade risk

Kvinnor som upplevde låg kontroll över sin arbetssituation men hade hög känsla av sammanhang i tillvaron för övrigt – det vill säga såg tillvaron som meningsfull och kunde hantera stressmoment i livet – löpte ingen ökad risk att få diabetes typ-2. Inte heller det omvända förhållandet ökade risken.

Hennes andra arbete visade att personer i lägre socialgrupper har större risk att få diabetes typ-2. För kvinnor berodde det på inaktivitet, övervikt och psykosocial stress. För män förklarades bara en del av riskökningen med inaktivitet och övervikt medan den psykosociala stressen inte spelade någon roll.

– Vi hittade ingen förklaring till resten av männens riskökning. Den beror förmodligen på någon livsstilsfaktor som vi inte har undersökt.

Kaffe skyddar

Det tredje arbetet handlade om kaffekonsumtionens skyddande effekt på diabetes. Det visade att den som dricker fem koppar kaffe eller mer per dag minskar sin risk att få diabetes typ-2 med 60–70 procent.

– Vi vet inte vad det är som gör det, men olika komponenter i kaffet verkar ha inverkan på insulinkänsligheten och på insulinproduktionen.

Hennes resultat stöder både tidigare och senare forskning som visat på kaffets skyddande effekter på diabetes.

Nu skriver Emilie Agardh på avhandlingens sista arbete. Där undersöker hon samband mellan en mängd riskfaktorer för diabetes typ-2, från barndomen upp till vuxen ålder. Sedan vill hon kunna forska vidare eller arbeta med förebyggande arbete i någon organisation.

Stipendiet ger henne arbetsro, under en tid slipper hon söka pengar för sitt projekt.

– Det är en enorm trygghet. Jag har den stora checken på mitt rum.

SUSANNA PAGELS

Ur Leva med Diabetes nummer 4 2004

Donationer finansierar forskning

Pengarna till det nyinstiftade doktorandstipendiet kommer från donationer, gåvor och arv som Storstockholms diabetesförening, SSDF, får ta emot.

Den som skänker pengar till föreningen kan styra gåvan genom att öronmärka den till exempelvis forskning eller verksamhet för barn och ungdom.

Genom åren har donationer bland annat använts för att delfinansiera Birgitta Sandén Erikssons forskning om hur man bäst stödjer personer som fått diabetes typ-2. Föreningen har också kunnat sponsra utbildningar för sjuksköterskor, en barnbok om diabetes, barn- och ungdomsverksamhet, med mera.


Produced by Happiness © Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.