Lyssna på sidans text med ReadSpeaker
Leva med diabetes

Politik

Regeringen satsar stort på diabetesforskning

Nu öronmärks 70 extra statliga miljoner kronor per år för diabetesforskning. Det stod klart när utbildningsdepartementet presenterade den nya forskningspropostitionen i oktober

Lars Leijonborg

Lars Leijonborg framhåller diabetes som strategiskt område
 
Foto: Tomas Engström

Forskning om olika sjukdomar är ett prioriterat område i forskningspropositionen. Sammanlagt får strategisk forskning om olika sjukdomar en halv miljard nya kronor i tillskott.

De extra anslagen för området diabetes ökas till 70 miljoner kronor mellan åren 2010-2012. 

Vilka universitet eller högskolor som får del av pengarna beslutas i och med budgetpropositionen nästa höst. Att få del av kakan blir en strid på kniven.

Forskningsminister Lars Leijonborg, fp, framhåller diabetes som ett strategiskt område.
– Diabetes är en folksjukdom som försvårar livet för många människor. Sverige har framstående forskning på det här området och därför känns det angeläget att ge den forskningen möjligheterna att ta ytterligare steg på vägen och kunna hjälpa ännu fler människor, säger han i en kommentar till Leva.

Uppvaktning gav resultat

I slutet av januari uppvaktade Storstockholms diabetesförening, SSDF, tillsammans med läkare från Karolinska universitetssjukhuset i Solna, Lars Leijonborg för större anslag till diabetesforskningen.

– Lars Leijonborg lyssnade oerhört uppmärksamt när vi sa vad som behövdes inom diabetesområdet och detta har han uppenbarligen tagit till sig. Det är roligt, säger Inge-Britt Lundin, SSDF:s ordförande.

Det är inte Vetenskapsrådet som beslutar om de nya anslagen, som brukligt är, utan regeringen. Pengarna går heller inte till enskilda forskare utan till universiteten/högskolorna.

– Tanken är att universiteten ska få ta ett större ansvar och kunna profilera sig. Anslagen ska ges till ett litet antal lärosäten inom diabetes, två eller kanske tre stycken, säger Håkan Billig, huvudsekreterare i Vetenskapsrådet inom ämnesområdet medicin.

Grannlaga uppgift

Trots att Vetenskapsrådet inte fördelar pengarna är dess bedömning av ansökningarna av stor betydelse för resultatet.

– Det är en oerhört grannlaga uppgift. Jag har svårt att se en diabetes-institution i Sverige som inte är världsledande. Vi har en väldigt stark diabetesforskning på bred front, allt från molekylär forskning till omvårdnad, och regeringen har inte anvisat vilket område den anser vara viktigast.

– Det här blir en känslig process.

Ett syfte från regeringens sida är också att forskningen ska generera vinst. Om det är tillräckligt med den samhällsvinst som ökad hälsa ger, eller om det ska handla om rena näringslivsvinster, återstår att se.

En internationell panel av sakkunniga, inte bosatta i Sverige, kommer att bedöma den vetenskapliga kvaliteten på ansökningarna.
Tempot är högt. Redan i juni ska allt vara genomgånget och regeringen ha ett underlag.

Björn Eliasson, ordförande i Svenska diabetologföreningen, och anställd vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, applåderar naturligtvis regeringens satsning, men befarar att patientnära, klinisk forskning hamnar ännu mer på undantag än han redan anser den vara.

– Men vi får ha förtroende för att pengarna fördelas klokt och att en del även kommer klinisk forskning till godo, säger han.

SUSANNNA PAGELS

Ur Leva med Diabetes nummer 8 2008
Produced by Happiness © Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.