Lyssna på sidans text med ReadSpeaker
Leva med diabetes

Förslag från diabetologer: Sänk målet för HbA1c

Sänk målet för HbA1c till närmast normala nivåer för att minska komplikationer. Det föreslår läkarna i Svensk förening för diabetologi, SFD, och föregriper därmed Socialstyrelsens riktlinjer. Hittills har behandlingsmålet för HbA1c legat på under 6,5 procent för båda typerna av diabetes. HbA1c är det genomsnittliga blodsockervärdet 6?8 veckor bakåt i tiden. Ett lågt HbA1c minskar risken för komplikationer.

I sitt förslag till nya nationella riktlinjer för behandling vid diabetes anger SFD en sänkning till under 6,0 procent vid typ 1-diabetes och till ett värde gränsande till det normala vid typ 2-diabetes ? under 5,0 procent.

Anledningen till skillnaden är att risken för svåra känningar vid typ 1-diabetes ökar betydligt vid lägre blodsockervärden. Vid typ 2-diabetes är den risken inte lika stor, särskilt inte vid kost- och tablettbehandling.

Risken för komplikationer, framför allt hjärt-kärlsjukdom som hjärtinfarkt och stroke, ökar däremot väsentligt vid typ 2-diabetes redan vid ett HbA1c på mellan 5 och 6 procent. Hälften av dem som får hjärtinfarkt har nedsatt glukosintolerans men ligger under nuvarande gränsvärde för diabetes, enligt professor Ulf Adamson, ordförande i SFD.

Lyfta ögonbryn

Det är väl känt att en mycket stor andel av dem med typ 2-diabetes inte kommer ned till dagens behandlingsmål. Därför kan det förvåna att SFD sticker ut hakan så långt att de föreslår en gräns vid närmast normala nivåer.

Ulf Adamson vidgår att "många nog lyfter på ögonbrynen", men betonar att målet ska ses som en inriktning och ambitionsnivå.

? Det är som nollvisionen för trafiken. Vi vill att man ska försöka komma ned mer, i de fall det är möjligt. Lägger man gränsen för högt slår sig patienterna till ro vid 6,0 eller 5,5.

Att SFD väljer att lägga fram sitt förslag nu ? ett år innan Socialstyrelsen förväntas komma med nya nationella riktlinjer för behandling av diabetes ? är ingen slump.

? Vi vill göra en markering och visa vår viljeinriktning. Gränsvärdet får inte läggas för högt.

För Maud Borén med typ 2-diabetes sedan tio år vore ett mål på 5,0 en olycka.

? Då skulle jag aldrig mer få känna mig riktigt glad. Jag är redan helt fixerad vid mina värden och kan inte göra mer än jag gör.

Hon kan se poängen för dem som nyss fått diagnosen, men skulle själv aldrig kunna komma ned så lågt. Hon står på insulin och har ett HbA1c på runt 6,1, ett fint värde med dagens mått mätt. Hon promenerar ofta flera timmar per dag och behöver äta mer för att inte förlora i vikt.

Meningslöst mål

Inte ens om hon och hennes läkare kom fram till ett helt annat mål för hennes del, skulle hon känna sig tillfreds om det egentliga målet låg lägre.

? Nej, då blir det meningslöst. Det är som att säga att jag inte borde ha någon diabetes alls.

Clas-Göran Andersson ställer sig mycket positivare. Han klarar sig fortfarande på kost, motion och tabletter. Sedan några år har han lyckats sänka sitt värde till 5,4.

? Det är inget fel att sätta tuffa mål. Jag skulle kanske kunna jobba ännu mer för att få ned mitt värde. Det är ett bra mål också för att hitta gömda diabetiker.

Lena Egman är en rutinerad diabetessjuksköterska på Nynäshamns vårdcentral.

? Det är ett jättebra mål rent medicinskt, men jag tror det blir svårt att få det att fungera i praktiken. Jag blir jätteglad när patienter ligger på 5,5. Jag tror inte att det är många som kommer ned dit, de måste ju kunna leva ett bra liv också.

SUSANNA PAGELS

Ur Leva med Diabetes nummer 1 2005

Mer om SFD:s förslag

l Understryker att behandlingsmålet för HbA1c alltid måste individualiseras, särskilt vad gäller barn, äldre, multipelt sjuka och dem med psykos.

l För typ 1-diabetes föreslås HbA1c vid god kontroll ligga under 6; gränsområdet ligga mellan 6 och 7; otillfredsställande över 7. Motsvarande för typ 2 föreslås vara 5; 5 och 6 samt över 6.

l Personer över 40 år med diabetes rekommenderas acetylsalisylsyra varje dag om kontraindikation saknas.

l Rökfrihet rekommenderas med eftertryck, från snusning avrådes.

l Diabetessköterskornas förening, SFDS, ställer sig bakom förslaget.

l Förslaget är i linje med nya amerikanska och europeiska rekommendationer.

l Normalt HbA1c ligger ungefär mellan 3,4 och 5,0 procent.


Produced by Happiness © Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.